Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

wypożyczalnia nagrzewnic wypożyczalnia nagrzewnic
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku. Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napędową procesu).

Skutkiem tego jest większa powierzchni.

Widok do druku:

wypożyczalnia nagrzewnic