palniki na olej zużyty

Jest kłopotliwy w eksploatacji ponieważ: Kocioł węglowy

palniki na olej zużyty
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.

W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw.

piec izbowy, pozostaje w wielu go.

Widok do druku:

palniki na olej zużyty