Zdrowe serce jest najważniejsze

magazynu Archives de Maladies du Coeur et des Vaisseaux, natomiast w 1909 w Wiedniu czasopismo Zentral

Dodane: 08-05-2019 14:55
Zdrowe serce jest najważniejsze holter cieszyn

W Anglii w 1910 pojawiło się

Na początku XX wieku kardiologia wykrystalizowała się jako samodzielna dziedzina w obrębie medycyny wewnętrznej. W 1907 w Paryżu opublikowano pierwsze wydanie magazynu Archives de Maladies du Coeur et des Vaisseaux, natomiast w 1909 w Wiedniu czasopismo Zentral