nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty

Ogrzewanie i fizyka - Promieniowanie cieplne

nagrzewnice nadmuchowe na olej zużyty
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.

Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każdą m.